Inka Lindergård & Niclas Holmström hos Moderna Samlare

Från och med torsdag 31 oktober visas nya verk av fotograferna Inka Lindergård och Niklas Holmström hos Moderna Samlare.

Utställningen består av sex fotografier från serien ”Watching humans watching” (WHW) respektive ”Saga”.  WHW utgörs av en humoristisk socialantropologisk studie över människans fascination för naturen och vårt sökande av svar i denna. Saga-serien består istället av iscensatta bilder, där utgångspunkt varit solnedgångens spektrum. "Saga" hänger ihop med WHW genom att de båda kretsar kring en oförstörd natur och knyter an till människans lockelse av naturfenomen (oavsett om det utgör reella eller imaginära upplevelser).

Inka och Niclas tilldelades förra året det stora fotobokspriset där juryns motivering löd: "Inka Lindergård och Niclas Holmström gjuter nytt liv i landskapsfotografiet och vårt sätt att betrakta korsdraget mellan människa och natur. Med ett okonventionellt och associativt förhållningssätt knyter de an till naturen som det stora okända, både med ett konsthistoriskt och nutida bildspråk. De undersöker genom sitt fotografiska arbete mänskliga beteenden och företeelser, i grupp och i förhållande till naturen."  

I år har Inka och Niclas tilldelats författarfondens arbetsstipendium och deras verk har sålts till privata samlingar i USA, Tyskland, Schweiz och Brasilien samt nyss till Göteborgs Konstmuseum. Inka Lindergård (född 1985 på Åland) och Niclas Holmström (född 1984 i Sandviken) bor och arbetar i Stockholm.  

Utställningen är ett samarbete med Swedish Photography, Berlin. Läs mer om Inka och Niclas här; http://www.swedishphotography.org/

Inka Lindergård & Niclas Holmström "Saga 5"  

Inka Lindergård & Niclas Holmström "Saga 5"