Föreläsare på Nordic Fund Selection Awards 2013

Nordic Fund Selection Awards hölls den 14 november på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Det övergripande temat för evenemanget i år var "Sustaining Growth in Challenging Times - New business models in asset management", med fem ledande kapitalförvaltare som presenterade och diskuterar sina affärsmodeller och hur de förändrats över tid.

Tell Media Group AB var arrangörer och Moderna Samlare höll på eftermiddagen föreläsningen - Contemporary art; International trends & factors driving the value

nfsa2013_logo_on_black_500x330.jpg