Moderna Samlare hos Legally Lady

Torsdagen 28 november föreläste Karolina för en entusiastisk grupp av kvinnliga jurister. Föreläsningen koncentrerades på konstmarknadens mekanismer; med fokus på galleristens, curatorns och samlarens roll och hur deras respektive betydelse varierat över tid.

Legally Lady är ett nätverk och en mötesplats för landets alla kvinnliga jurister. Nätverket startades 2008 av Blendow Group för att stötta och peppa kvinnor inom branschen. Idag ger de ut ett magasin samt arrangerar kontinuerligt nätverksträffar.

www.legallylady.se

Legally lady.jpg