Nya bostäder i Thule-fabriken

Oscar Properties nya bostadsprojekt Chokladfabriken står snart klart för inflyttning.

Byggnaden som är belägen på Kungsholmen, är precis som namnet avslöjar en före detta chokladfabrik, dessutom med en lång och brokig historia. Konfektyrföretaget Choklad-Thule bildades 1910 och själva chokladfabriken stod klar i slutet av 1920-talet. På 1970-talet såldes byggnaden och omvandlades samtidigt till kontor. Chokladfabriken är en tidstypisk fabriksbyggnad från 1920-talet med stora spröjsade fönster och höga takhöjder, något som tas till vara på ett imponerande sätt av inredningsarkitekten Lousie Liljencrantz Sievers.

Johan Willner "Ordningen" från serien "Boy Stories"

Johan Willner "Ordningen" från serien "Boy Stories"

Love Lundell "Provokation F"

Love Lundell "Provokation F"

Kristina Jansson "After burn villain 4"

Kristina Jansson "After burn villain 4"

Asako Narahashi "Iso"

Asako Narahashi "Iso"

Pentti Sammalatthi "Untitled"

Pentti Sammalatthi "Untitled"