Bus Riders 3 - Bukowskis Contemporary

Bus Riders tredje träff förläggs till Bukowskis och temat för kvällen är Konst som investeringsobjekt. Dennis Dahlqvist leder gruppen och börjar med att beskriva sociologen Pierre Bourdieus teorier om vilka faktorer som påverkar priser på konst. Efter en kortare introduktion får alla välja ut varsitt objekt från vårens Contemporary och argumentera för dess framtida värde.

En lekfull workshop där diskussioner om fotografers frihet att producera nya editioner, galleristens ökande (och kritikerns sinande) betydelse skapade kul debatt.