Krönika i VA

Idag skriver Karolina sin första krönika i Företagarbrevet hos Veckans Affärer: http://www.va.se/Mer_VA/foretagarbrevet/  Forts. följer.