Ambassadörsresidenset

I samråd med ambassadören har Moderna Samlare fått i uppdrag att välja ut passande verk av svenska och amerikanska samtida konstnärer. Hängningen är levande och kommer att variera över tid.

I nuvarande hängning ingår verk av Mike & Doug Starn, Isca Greenfield-Sanders, David Hockney, Robert Terry, Martin Jacobsson, Martin Wickström, Julia Hetta m.fl.

Martin Wickström - Blue in green (part of diptych)

Martin Wickström - Blue in green (part of diptych)

Martin Wickström - Blue in green (part of dipthych)

Martin Wickström - Blue in green (part of dipthych)

Alexander Skats - On the beach I

Alexander Skats - On the beach I

Mike & Doug Starn - The No Mind Not Thinks No Things (Pofbed)

Mike & Doug Starn - The No Mind Not Thinks No Things (Pofbed)

Martin Wickström - Not dark yet

Martin Wickström - Not dark yet

Isca Greenfield-Sanders - Film Edge (Mauve sky Yellow horizon)  Film Edge (Pink sky Black water)

Isca Greenfield-Sanders - Film Edge (Mauve sky Yellow horizon)  Film Edge (Pink sky Black water)