Nya verk till Diplomat Communication

Diplomat Communication växer och flyttade under maj månad in i nya lokaler på Kungsgatan.  I och med flytten, den modernare arkitekturen och ett ökande intresse för konst hos de anställda, installerades nya verk. 

Ett modigare urval med bl.a. ett fotografi från Maria Fribergs omtalalde serie "Still Lives", en serie där hon undersöker bilden av kvinnligt och manligt som sociala/kulturella konstruktioner. Marias verk samsas i entrén med Lotta Hannerz mångtydig större skulptur "World Maker" samt Inka Lindegård och Niclas Holmströms fenomenala skildringar av människans lockelse av naturfenomen. 

Maria Friberg - Still Lives #11

Maria Friberg - Still Lives #11

Lotta Hannerz - World Maker

Lotta Hannerz - World Maker

Astrid Sylwan - Rift 1

Astrid Sylwan - Rift 1

Katrin Korfmann - RED

Katrin Korfmann - RED

Inka Lindegård & Niclas Holmström - Becoming Wilderness 6

Inka Lindegård & Niclas Holmström - Becoming Wilderness 6

Jacob Dahlgren - Constructing a new world

Jacob Dahlgren - Constructing a new world