Bus Riders - Hos Erik Wigertz

Inspirerande kväll hos Erik, som engagerat berättade om några favoriter från samlingen, hur hans konstintresse utvecklats över tid och hans urvalskriterier vid köp.

Erik är en konstsamlare som under 20 års tid köpt ”emerging” konstnärer från främst Asien. Tillsammans med sin rådgivare Arianne Levene Piper har Erik köpt verk av bl.a. Yang Fudong, Rashid Rana, Jitish Kallat, Ai Wei Wei, Zhang Xiaogang, Thomas Ruff, Hans Hartung mfl.

Stort tack Erik, så generöst och trevligt!

IMG_1410.JPG