Samtal om modefotografi hos Grundemark Nilsson Gallery

I förra veckan modererade Karolina ett samtal mellan Julia Hetta (fotograf), Elisabeth Toll (fotograf), Marina Kereklidou (Creative director) och Nina Grundemark (gallerist).

Under samtalet tog vi upp frågor som rör modefotografi, rättigheter, publicering, modekampanjer, kreativitet och konstnärlig frihet likväl som det stora intresset som idag finns kring att köpa modefotografi som konstnärliga verk.
Hur kan ett samarbete se ut mellan designer, stylist och fotograf?
Vem väljer plats, modeller och budskap?
Vilka inspirationskällor har dessa två fotografer utanför modebranschen?
Hur stor konstnärlig frihet man som modefotograf idag och finns det kreativitet kvar till egna projekt?