Almedalen 2018 - Konsten & delningsekonomin

Lager på lager, konstens dilemma - Hur kan konstbranschen dra nytta av delningsekonomin? 

Med en panel bestående av politiker, konstnärer och företrädare för kommersiella konstverksamheter, diskuterades hur man kan nyttja den konst som finns i lager på ett bättre sätt.

Frågor som diskuteras:

• Vad finns det för delningstjänster idag som underlättar uthyrning och försäljning av konst?

• Statliga och kommunala institutioner har tusentals verk i lager, är det rimligt att dessa inte exponeras?

• Hur arbetar konstnärer/gallerister med sina lager? Saknas det tjänster som underlättar avyttring och uthyrning?

• Delningsekonomins tjänster kan skapa fler jobb och effektivisera ekonomin, men hur påverkas arbetsvillkoren?

• Hur ser relationen mellan konstnär och gallerist ut? Bör konstnären ha en större frihet över osålda verk?

• Hållbarhet är en viktig aspekt av delningsekonomin - hur påverkas konstbranschen av det?

Panel: Maria Friberg - Konstnär, Pontus Silfverstolpe - Grundare Barnebys, Lars Anders Johansson - Redaktionschef Timbro, Amelie Edlund - Konstkonsult/Kamarade, Monika Wallin - Stockholm stads konstsamling, Ann-Christin Nykvist (S) - Konstnärspolitiska utredningen 2018

Stort tack till Ann Wolff, som lånade ut sin vackra ateljé under Almedalen.

IMG_6791.JPG
Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Monika Wallin

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Monika Wallin

Ann-Christin Nykvist, Maria Friberg, Amelie Edlund

Ann-Christin Nykvist, Maria Friberg, Amelie Edlund

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Karolina Bertorp

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Karolina Bertorp