Ett politiskt verk av Ai Weiwei, en stram geometrisk komposition av Olle Baertling eller kanske ett fotografi av någon av Sveriges främsta fotografer. Oavsett vilket intryck du vill göra på dina kunder eller vilken stämning du eftersträvar på ditt kontor, kan konsten utgöra ett intressant redskap. 

Det kanske bästa sättet att lära sig uppskatta konst och förstå sin smak är att se så mycket konst som möjligt. 

Ett effektivt sätt att lära känna ett antal konstnärskap är att hyra konst. I och med Moderna Samlares objektivitet och breda kontaktnät med såväl gallerier som samlare och konstnärer kan vi sätta samman en mix av konstnärer som kommer att passa ert kontor perfekt.

Moderna Samlare erbjuder verk av samtidskonstens mest etablerade konstnärer, men också yngre talanger som precis börjat etablera sig.

Vi har idag en bank av konst på ca. 900 konstverk, där 95% av konstnärerna vi representerar är representerade på Moderna Museet eller likvärdiga institutioner i Europa. 

Vår prissättning beror på verkens värde och avtalstiden/uthyrningsperiodens längd. 

En medelstor uthyrning hos Moderna Samlare består ofta av ett tiotal verk med ett medelvärde på 100 000 kr/konstverk.  Oom kunden skriver avtal på ett år och betalar han ca. 1 % av verkens värde per månad, en månadskostnad för företaget på 10 000 kr.  

Avtalet kan vid intresse även innehålla en köpoption, vilket innebär att företaget såväl som anställda kan köpa ut verk till ett rabatterat pris.