Ny kund - BDO

BDO är en internationell revisionsbyrå med kontor i Stockholm. I samband med sin flytt till nya lokaler, såg man även till att addera ny konst till kontoret.

På deras nya address kan de anställda nu se konst av Inka Lindegård & Niklas Holmström, Joakim Heidwall, Julia Hetta, Maria Friberg, Nathalia Edenmont och Johanna Robleto.

Johanna Robleto - Untitled

Johanna Robleto - Untitled

Nathalia Edenmont - Deadlock

Nathalia Edenmont - Deadlock

Julia Hetta - Untitled (Pointing people)

Julia Hetta - Untitled (Pointing people)

Maria Friberg - Alongside Us 2

Maria Friberg - Alongside Us 2

Maria Friberg - Full of Silence

Maria Friberg - Full of Silence

Maria Friberg - Still Lives 5

Maria Friberg - Still Lives 5

Inka Lindegård & Niclas Holmström - Becoming Wilderness 5

Inka Lindegård & Niclas Holmström - Becoming Wilderness 5

Ny kund - White & Case

White & Case är en amerikansk affärsjuridisk byrå, som startade sin svenska verksamhet 1983. Efter en omfattande renovering under hösten, fick vi chansen att se de nya lokalerna och ge förslag på lämpliga verk till entré och konferensrum.

På kontoret ses konst av bl.a. Matthias van Arkel, Blaise Reuterswärd, Joakim Heidwall, Maria Friberg och Nathalia Edenmont.

Joakim Heidvall - Corona 1,3,4

Joakim Heidvall - Corona 1,3,4

Matthias van Arkel - Light situations

Matthias van Arkel - Light situations

Maria Friberg - Still lives #5

Maria Friberg - Still lives #5

Nathalia Edenmont - Late Bloomer

Nathalia Edenmont - Late Bloomer

Blaise Reuterswärd - Untitled

Blaise Reuterswärd - Untitled

Almedalen 2018 - Konsten & delningsekonomin

Lager på lager, konstens dilemma - Hur kan konstbranschen dra nytta av delningsekonomin? 

Med en panel bestående av politiker, konstnärer och företrädare för kommersiella konstverksamheter, diskuterades hur man kan nyttja den konst som finns i lager på ett bättre sätt.

Frågor som diskuteras:

• Vad finns det för delningstjänster idag som underlättar uthyrning och försäljning av konst?

• Statliga och kommunala institutioner har tusentals verk i lager, är det rimligt att dessa inte exponeras?

• Hur arbetar konstnärer/gallerister med sina lager? Saknas det tjänster som underlättar avyttring och uthyrning?

• Delningsekonomins tjänster kan skapa fler jobb och effektivisera ekonomin, men hur påverkas arbetsvillkoren?

• Hur ser relationen mellan konstnär och gallerist ut? Bör konstnären ha en större frihet över osålda verk?

• Hållbarhet är en viktig aspekt av delningsekonomin - hur påverkas konstbranschen av det?

Panel: Maria Friberg - Konstnär, Pontus Silfverstolpe - Grundare Barnebys, Lars Anders Johansson - Redaktionschef Timbro, Amelie Edlund - Konstkonsult/Kamarade, Monika Wallin - Stockholm stads konstsamling, Ann-Christin Nykvist (S) - Konstnärspolitiska utredningen 2018

Stort tack till Ann Wolff, som lånade ut sin vackra ateljé under Almedalen.

IMG_6791.JPG
Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Monika Wallin

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Monika Wallin

Ann-Christin Nykvist, Maria Friberg, Amelie Edlund

Ann-Christin Nykvist, Maria Friberg, Amelie Edlund

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Karolina Bertorp

Lars-Anders Johansson, Pontus Silfverstolpe, Karolina Bertorp